Máy đo điện trở cách điện Extech 380395

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp thử nghiệm 500V, 1000V, 2500V và 5000V
  • Đo điện trở cách điện đến 60GΩ
  • Màn hình lớn 6000 hiển thị với màn hình và đèn nền