Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo độ rung Huatec HG-5350

Nhà sản xuất:
  • Gia tốc: 10Hz ~ 1KHz / 10Hz ~ 10KHz / 0.1 – 200 m/s
  • Vận tốc: 10Hz ~ 1KHz / 0.1 – 200m m/s
  • Độ dịch chuyển: 10Hz ~ 1KHz / 0.001 – 2.0mm
  • Độ chính xác: <5%
  • Điều kiện hoạt động: 0-40 oC (32 oF -104 oF), ≤ 90% RH