Máy đo PH Hanna HI2202-01 | máy đo sử dụng điện cực

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tính năng Thực hành Phòng thí nghiệm Tốt (GLP)
  • Kiểm tra công nghệ giám sát điện cực pH
  • Nhiều chế độ ghi nhật ký dữ liệu
  • Cổng USB kép và Pin sạc