Máy dò rò rỉ halogen Elitech HLD-200+

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Cung cấp 7 mức độ nhạy khác nhau.
Phát hiện các khí Gas rò rỉ Halogen như: CFCS, HFC, HCFC
Phát hiện rò rỉ khí Ethylene Oxide