Máy kiểm tra cách điện Kyoritsu 3551

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tốc độ đo nhanh nhất thế giới (0,5 giây), sáu phạm vi có sẵn để, kiểm tra điện trở cách điện (50/100/125/250/500/1000 V) ,kiểm tra cách điện chẩn đoán: PI, DAR.