Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RCW-400A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Giám sát nhiệt độ độ ẩm qua 4 kênh.
  • Dữ liệu tải lên đám mây theo thời gian thực qua wifi.
  • Có thể cài đặt thời gian tải và lưu nhật ký thủ công.
  • Cài đặt ngưỡng cảnh báo.