Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech SD500

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • LCD kép đồng thời hiển thị độ ẩm tương đối và nhiệt độ đọc
  • Datalogger lưu trữ các bài đọc trên thẻ SD ở định dạng Excel để dễ dàng chuyển sang PC
  • Tốc độ lấy mẫu dữ liệu có thể chọn: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 giây hoặc Tự động