Quang kế Hanna HI96759

Liên hệ

Nhà sản xuất:
Phạm viĐộ truyền 0,0 đến 100,0%
Độ phân giảiĐộ truyền 0,1%
Độ chính xácĐộ truyền từ 1% đến 75%
Danh mục: