Máy đo COD nước thải, pH Hanna HI83314-02

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình tinh thể lỏng có đèn nền 128 x 64 pixel
  • Hẹn giờ phản ứng tích hợp cho phép đo quang
  • Chế độ hấp thụ – nồng độ so với độ hấp thụ
  • Đơn vị đo lường cộng với dạng hóa học được hiển thị