Quang kế photpho Hanna HI96706

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra CAL
  • GLP – Đánh giá ngày hiệu chuẩn cuối cùng
  • Tự động tắt  sau 10 phút không sử dụng khi đồng hồ ở chế độ đo.
  • Chỉ báo trạng thái pin – Cho biết thời lượng pin còn lại.