TES-1362 – Máy đo nhiệt độ độ ẩm tích hợp máy in

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đọc điểm sương
  • Tối đa / tối thiểu / Giữ dữ liệu
  • Tem thời gian thực