Thiết bị đo điện vạn năng Tenmars TM-87

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LCD CAT IV 600V với độ đọc tối đa là 3999.
  • Hiển thị hình ảnh tương tự True Rms.
  • Dải điện áp AC: 0 đến 1000V.
  • Dải điện áp DC: 0 đến 1000V.