Thiết bị kiểm tra trạm sạc xe điện HT HV5036EV

Liên hệ

  • Model: HT HV5036EV
  • Kiểm tra hoàn toàn tự động
  • Xác định trạng thái sạc và không sạc xe
  • Xác định tình trạng có xe và không có xe
  • Kiểm tra điện trở đất, điện trở cách điện
  • Kiểm tra toàn diện trạm sạc và an toàn điện