Máy đo laser cân bằng 3 tia GEO-FENNEL FL 40-3 Liner HP

Liên hệ

  • Độ nghiêng tự cân bằng ± 3.5o
  • Độ chính xác ± 3mm/10m
  • Bán kính làm việc (không dùng bộ nhận tín hiệu laser) 20m*
  • Bán kính làm việc (dùng bộ nhận tín hiệu laser) 30m
  • Thời gian làm việc 15 giờ