Máy đo độ ẩm Laserliner 082.013A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Độ chính xác:

  • Gỗ: ± 1% (5% … 30%), ± 2% (<5% và> 30%)
  • Các vật liệu khác: ± 0,15% (0% … 10%), ± 1% (> 10%).