Máy đo pH/độ ẩm đất Takemura DM-15

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo pH: 3 – 8 pH
  • Phân giải độ pH: ±0.2 pH
  • Khoảng đo độ ẩm: 10 – 80%
  • Phân giải độ ẩm: ±5%
  • Thiết bị hoạt động không dùng điện