Máy lọc không khí cho ôtô IQAIR ATEM

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Công suất lọc tuỳ chỉnh từ 4 đến 62 m3/h
  • Mức độ ồn ở các cấp hoạt động: 35, 45, 55 dB(A)
  • Hiệu suất màng lọc:≥ 99%
  • Diện tích tiế của màng lọc: 0.23 m2
  • App cho Android, iOS