Máy đo độ ẩm Laserliner 082.016A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Độ chính xác:

  • Gỗ: 5% … 30% / 1%
  • Vật liệu khác: 0% … 10% / 0,15%