Ampe kìm Extech EX623 AC / DC 400A + Nhiệt kế hồng ngoại

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng AC & DC 400A
  • AC / DC điện áp: 600 V
  • Dòng điện DC µA: 4000 µA
  • Điện trở: 40.000MΩ