Ampe kìm Extech MA443 (True RMS 400A AC)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện xoay chiều: 400.0A (1mA)
  • Điện áp DC: 600V (0.1mV)
  • Điện áp xoay chiều: 600V (1mV)
  • Dòng điện DC: 400.0A (MA445)