Ampe kìm Extech MA63

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Ampe kìm Extech MA63 True RMS AC / DC 60A + NCV.
  • True RMS để đọc chính xác các dạng sóng nhiễu, bị bóp méo hoặc không hình sin.
  • Chức năng đo dòng AC / DC và DC.