Ampe kìm PROVA-A11

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Độ phân giải rất cao DC 1mA, AC 0.1mA.
Đo dòng điện AC / DC (mA, A): 6A / 60A.
Đo điện áp AC / DC (V): 60V / 600V.
Đo dòng điện xoay chiều: TRMS.