Ampe kìm Uni-T UT210D

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC (A): 20A/200A.
  • Dòng điện DC (A): 20A/200A.
  • Điện áp AC (V): 2V/20V/200V/600V.
  • Điện áp DC (V): 200mV/2V/20V/200V/600V
Danh mục: