Bộ hiệu chuẩn đa năng PCE-123

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– 4 đến 20mA (công suất 1kΩ, 24 V)
– 0 đến 100,00 mV / 0 đến 1,0000V / 0 đến 12.000V
– Cảm biến cặp nhiệt độ loại K, J, E, T (° C hoặc ° F)