Bộ nguồn lập trình BK Precision 9132B

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra: 0 – 60V (2), 0 – 5V (1)
  • Sản lượng hiện tại: 0-3A
  • Công suất tối đa: 375 W