Máy đo điện trở cách điện Extech 380396 (Dòng cao áp)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra điện áp: 500V, 1000V, 2500V, 5000V
  • Điện trở cách điện: 0 đến 6MΩ, 0 đến 60MΩ, 0 đến 600MΩ, 0 đến 6GΩ, 0 đến 60GΩ với ± 2.5% độ chính xác đọc