Máy đo điện trở cách điện Extech MG500

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện trở cách điện 800kΩ đến 500GΩ (autoranging)
  • Độ phân giải 1kΩ
  • Độ chính xác cơ bản ± 5%