Máy đo nhiệt độ Testo 925

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đầu dò nhiệt độ gắn vào và đầu dò nhiệt độ vô tuyến có thể được kết nối
  • Phạm vi lớn của đầu dò nhiệt độ nhanh trên cung cấp cho bề mặt, không khí hoặc ngâm / thâm nhập đo lường (tùy chọn)
  • Hiển thị liên tục của min./max. giá trị
  • Âm thanh báo thức âm thanh khi vượt quá giới hạn giá trị giới hạn