Máy hiệu chuẩn dòng điện mA Fluke 707Ex

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Fluke 707Ex

Fluke 707Ex Intrinsically Safe Loop Calibrator

Thiết bị hiệu chuẩn dòng điện vòng lặp an toàn nội tại

  • Kẹp cá sấu
  • Hướng dẫn sử dụng trên CD-ROM
  • Vỏ bảo vệ với Flex-Stand™
  • Cáp đo thiết kế an toàn
  • Báo cáo và dữ liệu hiệu chuẩn truy nguyên NIST