Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy phát áp lực và áp suất Kimo CP211

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: từ -100 đến +100 Pa với EV
  • Vỏ nhựa IP 65 
  • Có hoặc không có màn hình LCD 2 chữ số 19 chữ số
  • Đầu ra 0-5 / 10 V hoặc 0 / 4-20 mA