Transmitter đo áp suất Kimo CP116

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Các kết nối: có gân, Ø 6,2 mm
  • Tuyến cáp: cho cáp tối đa 8 mm
  • Trọng lượng: 143 g