Transmitter đo áp suất Kimo PST 11

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đầu ra: 1 rơle RCR 3 A / 230 Vac
  • Cung cấp điện 24 Vac / Vdc ± 10%
  • Tiêu thụ 2 VA