Transmitter đo áp suất Kimo PST 14

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi : từ -500 đến +500 mbar
  • Đầu ra: 1 rơle RCR 3 A / 230 Vac
  • Cung cấp điện 24 Vac / Vdc ± 10%
  • Tiêu thụ 2 VA