Máy test cáp mạng Lutron CB-933

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Xác định 16 loại cáp mạng
  • Hoạt động dưới nước được
  • Có máy thu và máy phát