Máy test cáp mạng HD-LINK HD-TESTER 01

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Thiết bị test cáp mạng và điện thoại, sử dụng cho đầu nối RJ45 và RJ11.

– Thiết bị kiểm tra dây cáp và điện thoại, thiết bị điện tử cho máy tính và điện thoại di động.