Máy test cáp mạng và điện thoại SC8108

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Đo chiều dài của đôi cáp xoắn :
– Phạm vi đo từ : 1 tới 350M (3 đến 1.200 FT ) tiêu chuẩn
– Hiệu chuẩn chính xác : 3 % ( ± 0,5 m hoặc ± 1,5 ft) ( đo đạc cáp > 5 M )
– Độ chính xác : 5 % ( ± 0,5 m hoặc ± 1,5 ft) ( AMP , AT & T Class 5 cáp )