Máy Test cáp và chẩn đoán dây NF806R

Liên hệ

Nhà sản xuất:

1 . Âm tần 200Mhz

2. khoảng cách tối đa để do và dò dây là 2km

3. Công xuất làm việc tối đa 10 mA

4. Có nút điều chỉnh âm thanh dò dây có thế kiểm soát mức âm lượng âm thanh

5. Chế độ Tone: có 2 chế độ điều chỉnh