Nhiệt kế cặp nhiệt điện TT21

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Nhiệt kế cặp nhiệt kế K, T, 1 hoặc 2 kênh (-200 đến + 1300 ° C), hiển thị 1 dòng.Chức năng: Giữ, Min, Max, Delta T, thay đổi đơn vị, tự động tắt cấu hình và lựa chọn loại cặp nhiệt điện.