Ampe kìm Amprobe AC75B

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo điện áp trực tiếp (DC) đến 1.000 volt.
  • Đo điện áp xoay chiều đến 750V.
  • Đo dòng điện một chiều tới 4.000 microamp.
  • True RMS