Ampe kìm Extech EX655

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC / DC 60 & 600A
    • Độ phân giải tối đa 0.01A
    • Độ chính xác ± 2,5%
  • Điện áp 1000VDC & 750VAC
  • Điện trở 60MΩ & 60mF điện dung