Ampe kìm Prova 2000/2003

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • DC: 2500A, AC 2100
  • DC / AC: 600V
  • Đầu ra tương tự cho bộ ghi dữ liệu hoặc máy hiện sóng
  • Hàm đường kính 55 mm