Máy đo pH, MV Hanna HI5221-01

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi pH -2 tới 20 pH.
  • Bù nhiệt độ pH tự động hoặc thủ công từ -20.0 đến 120.0 ° C
  • phạm vi mV ± 2000 mV.