Hanna HI5222K – Máy Đo PH/MV/ISE

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi mV ± 2000 mV
  • Độ phân giải mV 0,1 mV
  • MV chính xác ± 0,2 mV ± 1 LSD
Danh mục: Thẻ: