Khúc xạ kế Hanna HI96804

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Thời gian đo 1,5 giây
  • Đọc trực tiếp theo% Brix và ° C
  • Tự động bù nhiệt độ