Khúc xạ kế Hanna HI96832

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Hiệu chuẩn một điểm bằng nước cất hoặc nước khử ion
  • Cỡ mẫu nhỏ có thể nhỏ bằng 2 giọt (100 l)
  • Bù nhiệt độ tự động (ATC) tự động bù cho sự thay đổi nhiệt độ