Khúc xạ kế Hanna HI96841

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Hàm lượng đường đo từ Plato 0 đến 30 °.
  • Độ chính xác ± 0,3 ° C (± 0,5 ° F).
  • Thời gian đo khoảng 1,5 giây.