Kyoritsu 7153B – Phụ Kiện Kyoritsu 7153B

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Áp dụng cho máy :1110,2004 ,2006,2017,2027,2040,2046R,2055,2056R,2412,2608A,2805
Nơi Xuất Xứ : Nhật

Kyoritsu 7153B – Phụ Kiện Kyoritsu 7153B