Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-55 (-30 tới 70 ºC)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ lưu trữ: -30oC ~ 70oC
  • Đo nhiệt độ: -30oC 70oC
  • Độ phân giải : 0,1oC
  • Độ chính xác nhiệt độ: 0,5oC (-20oC 40oC); 0,1oC