Nhiệt kế tự ghi Temtop LogEt6

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  1. Dung lượng bộ nhớ lớn 16.000 bài đọc;
  2. Độ nhạy cao với độ phân giải 0,1 ° C;
  3. Một phạm vi nhiệt độ rộng (-30 ° C đến +70 ° C);
  4. Độ chính xác là ± 0,5 ° C với ± 1 ° C khác;