Usb ghi nhiệt độ Extech TH10

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • 32.000 dữ liệu đọc ghi nhật ký
  • Độ chính xác lên tới ± 2 ° F
  • Ngưỡng báo động có thể chọn
  • Chỉ báo trạng thái qua đèn LED